قاسم خورشیدی با اعلام میزان کشفیات کالا و ارز قاچاق در سال جاری اظهار کرد: به دنبال تلاش دستگاه‌های کاشف در 6 ماهه نخست سال جاری مجموعاً 7000 میلیارد تومان ارز و کالای قاچاق شناسایی و کشف شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این در حالی است که در 12 ماهه سال 94، میزان کشفیات به دست آمده کالا و ارز قاچاق در سراسر کشور در حدود 5000 میلیارد تومان است.

وی خاطرنشان کرد: میزان کشفیات به دست آمده در 6 ماهه سال جاری به نسبت کشفیات به دست آمده در 12 ماهه سال قبل، نشان دهنده رشد 40 درصدی کشفیات است.

خورشیدی با اشاره به جدیت دستگاه‌های کاشف برای مبارزه با کالا و ارز قاچاق در کشور گفت: در طی این مدت وزارت اطلاعات توانست بیشترین کشفیات کالا و ارز قاچاق را در میان سایر دستگاه‌های کاشف به خود اختصاص دهد و پس از آن نیروی انتظامی و گمرک بیشترین کشفیات را به خود اختصاص داده‌اند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان خاطرنشان کرد: همچنین وزرات صنعت معدان و تجارت نیز در 6 ماهه سال جاری 70 میلیارد تومان کشفیات کالای قاچاق داشته و این درحالی است که این وزارت خانه در 12 ماهه سال 94، تنها 16 میلیارد تومان کشفیات داشت.