هیات واگذاری تصویب کرد

 • لینک کوتاه
 • کد خبر: 38771

  هیات واگذاری ضوابط واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش غیردولتی را تصویب کرد.

  به گزارش پارس ، فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) هیات واگذاری درجلسه مورخ ۲۸/بهمن/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام را با مشارکت بخش غیردولتی تصویب نمود.

  دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی اعلام کرد: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلفند، ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان درخواست و براساس فرم مورد نظر سازمان، فهرست و مشخصات طرح های نیمه تمام زیر مجموعه خود را به سازمان خصوصی سازی اعلام نمایند.

  براین اساس، کارگروهی در سازمان مذکور، طرح های قابل واگذاری را براساس اطلاعات شاخص هایی از جمله نوع، اندازه، درصد پیشرفت، نرخ بازدهی، هزینه های انجام شده و مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت زمان لازم برای اتمام طرح و سایر ویژگی های مهم موجود به منظور واگذاری با روش های مزایده و یا فرابورس، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری حق بهره برداری از طرح به بخش غیردولتی، واگذاری حق بهره برداری در طرح های غیر انتفاعی در مقابل تکمیل طرح آماده و پیشنهاد می دهد که هریک از موارد در دستور کار هیات واگذاری قرار می گیرد.

  همچنین در واگذاری طرح های قابل واگذاری، رعایت کلیه شرایط عمومی واگذاری از جمله شرایط مندرج در آیین نامه های نظام اقساطی واگذاری و شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و دستور العمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریت و همچنین رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی در واگذاری به خارجیان، الزامی است.

  این گزارش حاکی است، خریدار طرح قابل واگذاری مکلف به تکمیل طرح در دوره زمانی مندرج در قرارداد و رعایت سایر شروط که به تصویب هیات واگذاری رسیده و در قرارداد درج شده است، می باشد.

  همچنین نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری موضوع ماده ۱۰ دستورالعمل موضوع جزء ۴ بند ب ماده (۴۰) قانون صورت می پذیرد.

  نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح در چارچوب قرارداد بر عهده دستگاه اجرایی مربوطه می باشد که دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به سازمان خصوصی سازی ارایه نماید.

  این گزارش می افزاید: چنانچه بهره برداری از طرح واگذارشده با رعایت شرایط فنی و کیفی و ظرفیت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازای هر شش ماه تسریع در بهره برداری از طرح، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و سازمان هیات واگذاری اعمال یک یا ترکیبی از مشوق ها شامل تخفیف در نرخ سود فروش اقساطی تا ۲۰ درصد نرخ سود مبنا، تطویل دوره اقساطی تا ۶ ماه، تخفیف در اصل قیمت تا ۵ درصد را شامل می شود.

  چنانچه بهره برداری از طرح واگذار شده دیرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازای هر شش ماه تاخیر در بهره برداری از طرح، بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری، سازمان تا ۱۰ درصد در اصل قیمت را به عنوان وجه التزام دریافت می کند.

  آیین نامه اصل ۴۴ دستگاه های اجرایی سازمان خصوصی سازی سرمایه گذاران شاخص قانون قانون اساسی قیمت گذاری مزایده

  ارسال نظر

  آخرین اخبار
  پربحث ترین ها
  سایر رسانه ها