به گزارش پارس به نقل از تسنیم، محمود بهمنی اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که بانک مرکزی برای کاهش قیمت ها در نظر داشت، پیش فروش قیمت سکه بود که در حال حاضر و با ثبات قیمت ها تصمیم به پیش فروش سکه نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیش فروش سکه در اواخر سال گذشته و با بیان اینکه متاسفانه از پیش فروش سکه که در اواخر سال گذشته انجام شد، استقبال چشمگیری صورت نگرفت، گفت: در حال حاضر خریداران سکه، سکه های خریداری شده خود را بازپس می دهند و تاکنون در حدود ۲۴۱ هزار سکه پیش فروش شده عودت داده شده است.

وی در ادامه افزود: یکی از راهکارهایی که بانک مرکزی برای کاهش قیمت ها در نظر داشت، پیش فروش قیمت سکه بود که در حال حاضر و با ثبات قیمت ها تصمیم به پیش فروش سکه نداریم.

بهمنی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا با برخی از موسسه های مالی و اعتباری که با نام ائمه فعالیت و بعضا اقدام به سودجویی از مردم می کنند برخورد نمی شود؟ تصریح کرد: ما بخشنامه هایی به این موسسه ها ابلاغ کرده ایم مبنی بر اینکه باید نام خود را تغییر دهند، بانک مرکزی به دنبال جمع آوری همزمان این موسسات نیست اما اگر آنها طبق دستور عمل بانک مرکزی عمل نکنند با آنها طبق قانون برخورد می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: موسساتی که با نام ائمه فعالیت می کنند هرچه سریع تر باید نام خود را تغییر دهند تا مورد برخورد قانون قرار نگیرند.