به گزارش پارس به نقل از اقتصادایران آنلاین، ا توجه به اینکه احمدی نژاد در ۲۷ دی ماه سال گذشته میزان رشد اقتصادی کشور را ۵ درصد اعلام کرده بود، روز گذشته غلامرضا مصباحی مقدم میزان رشد اقتصادی کشور را منفی و در خوشبینانه ترین حالت، صفراعلام کرد. اعلام رئیس جمهورمبنی بررشد ۵ درصدی اقتصادی کشور با انتقادها و واکنش های بسیاری دراسفند ماه گذشته روبه روشد که این انتقادها با صحبت های دیروز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که اعلام کرد: متاسفانه رشد اقتصادی صفر یا منفی است، نمایان تر شد. برخی از نمایندگان مجلس و همچنین کارشناسان درگفت وگو با « تهران امروز» به اظهارنظردر این حوزه پرداختند.


عدم سرمایه گذاری مناسب، موجب رشد منفی


« موسی الرضا ثروتی» با توجه به آمارکمیسیون بودجه، میزان رشد اقتصادی کشور را بین صفرتا یک درصد اعلام می کند و به « تهران امروز» می گوید: هنوز آماری مشخص ورسمی از سوی مرکزآماراعلام نشده است اما بحثی که درباره این میزان در کمیسیون بودجه مطرح بود، بین صفر تا یک درصدکه بعضی معتقدند به کمترازصفرنیز رسیده است. به گفته این عضو کمیسیون بودجه مجلس، مرکز آمارباید با استفاده از میزان رشد دربخش های مختلف اقتصادی اعم ازصنعت، کشاورزی، انرژی… و محاسبه میانگین این شاخص ها، آمارمشخص ودقیقی ازرشد اقتصادی را اعلام کند که هنوزاین اتفاق انجام نشده است.

« نماینده مردم بجنورد» دلایل اصلی رشد نزولی اقتصادی کشور را مواردی چون، عدم سرمایه گذاری بخصوص درحوزه عمرانی دانسته ومی گوید: عدم سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی کشورباعث بروز مشکلات عدیده وهمچنین رشد نزولی دراقتصاد کشورشده است. به عنوان مثال در حوزه عمرانی از ۴۰ هزارمیلیارد تومان فقط ۱۰ هزارمیلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

« ثروتی» همچنین اضافه شدن هزینه های جاری و پایین آمدن میزان بهره وری را در حوزه های صنعت، معدن ودرمجموع واحدهای تولیدی باعث کاهش رشد اقتصادی و به وجود آمدن حالت رکود بیان می کند. به اعتقاد این عضو کمیسیون بودجه برای رهایی از رشد منفی اقتصادی، باید میزان سرمایه گذاری ها برای سال جدید بخصوص بحث های مربوط به طرح های عمرانی کشورمعلوم شود.

مسائل حاشیه ای تحریم ها نوعی توجیه است


اما « آلبرت بغزیان» با انتقاد ازصحبت های مصباحی مقدم به« تهران امروز» می گوید: باید دید این آمارها رسمی است یا حدثی؟ ! این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه نظرات آمار و مراکز رسمی مهم است گفت: اگراین اعلام رشد منفی را درپی کاهش تولید نفت در پایان سال گذشته ومتعاقب آن به دلیل کاهش صادرات، بیان می کند، این تحلیل بسیارغیرمنصفانه است. با نگاهی دقیق به وضعیت اقتصادی درسال گذشته می توان گفت که درمجموع رشد منفی در کشور نداشتیم وباید منتظرآمارهای دقیق ورسمی باشیم. درمقابل اظهارات « بغزیان» که حتی میزان سرمایه گذاری داخلی را هم مثبت ورو به افزایش بیان کرد، نظرات اکثر نمایندگان مجلس بر این است که رشد منفی اقتصاد درکشور طی سال های اخیر واضح ومبرهن بوده ودر این خصوص نیز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که تمام اظهاراتی که وجود تحریم ها را علل اصلی مشکلات اقتصادی و بخصوص رشد منفی اقتصادی کشور مطرح می شود، توجیهاتی بی اساس است. « ابراهیم نکو» درگفت وگو با« خبرنگارتهران امروز» درخصوص اعلامی که از سوی رئیس کمیسیون بودجه مجلس مبنی بر رشد منفی اقتصادی درکشور مطرح شد، می گوید: کشورما با داشتن منابع بسیارغنی و همچنین استعدادهای خوب انسانی می تواند به مراتب برترجهانی هم درحوزه اقتصاد وهم در سایرحوزه ها دست بیابد. اما متاسفانه ما در به کارگیری این نیروها، قوی عمل نکرده و دچاربرخی نواقص هستیم.

نماینده مردم رباط کریم عوامل چنین اتفاقی را وجود مدیران ناکارآمد وضعیف دانسته ومی گوید: اگر بخواهیم با وضعیت فعلی ادامه بدهیم دررسیدن به اهداف سند چشم انداز، با چالش های عدیده ای روبه رو خواهیم شد.

« نکو» با بیان اینکه مطرح کردن مسائل حاشیه ای تحریم ها نوعی توجیه است، ادامه داد: از آنجا که برخی مدعی هستند که به دلیل فشار تحریم ها، دچار چنین وضعیت متلاطم اقتصادی شده ایم، باید گوشزد کرد که بحث تحریم ها، صحبت امروز نیست زیرا ما درگذشته نزدیک شاهد تحریم های شدیدی بوده واگر مسائل حاشیه ای تحریم ها را مطرح کنیم به نوعی توجیه کرده ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به سخنان مقام معظم رهبری درخصوص نام گذاری سال جدید با عنوان « حماسه اقتصادی» معتقد است: برای رسیدن به حماسه اقتصادی تا پایان سال ۹۲ فرصت داریم و اولین قدم دولت آتی باید دوری از خودرایی ها وهمچنین برطرف کردن اختلافات بین قوا باشد تا جهت رونق اقتصادی بتواند همسویی متناسبی بین سه قوه برقرار کند.

آمارهای دولت نادرست است

گفتنی است بعد ازاعلام آمارهای ارائه شده از سوی دولت درخصوص رشد اقتصادی کشوردرآخرین ماه سال گذشته، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشوراین آمار ها را نادرست دانسته و از سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی برخلاف آمارهای دولت صحبت به میان آوردند.

به اعتقاد اکثر کارشناسان اطلاعاتی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ارائه می کنند به شدت دچار تناقض است‎ ؛ به طوری که آمار ارائه شده توسط این دو مرکز با هم یکی نیست و این خود جای تامل دارد. مهدی تقوی استاد دانشگاه تهران با انتقاد از آمارهای ارائه شده دولتی می گوید: زمانی که پایه های اطلاعاتی ارائه نمی شود، چگونه می شود که دولت نرخ رشد اقتصادی را ۵ درصداعلام می کند. او با بیان اینکه فکر می کنم نرخ رشد اقتصادی که از سوی رئیس جمهور اعلام شده‏ ، نادرست است، گفت: با وجود سرمایه هایی چون نفت و گاز باید بالا ترین رشد اقتصادی را برای اقتصاد کشور به ارمغان بیاورند، این درحالی است که دولت از فرصت تاریخی که در این سال ها داشت، درست استفاده نکرده و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش نیافت. تقوی درادامه افزود: با کاهش درآمد سرانه خانوارها، کاهش تولید، فرار نیروی انسانی و سرمایه ها به کشورهایی چون ترکیه، چین، امارات و هند و کاهش سرمایه گذاری در داخل کشور، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته و انتظار می رود که در سال جاری رشد اقتصاد حتی منفی شود. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در هیچ دولت و دوره ای چنین ظرفیت هایی برای دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی به وجود نیامده است، اما در هیچ دوره ای هم نرخ رشد اقتصادی به این میزان منفی نشده بود که متاسفانه امسال هم شاهد آن هستیم.

پیش بینی های برآورد رشد اقتصادی


گفتنی است آخرین گزارش های داخلی ازرشد اقتصادی کشور، مربوط به سال ۱۳۹۰ بود. این گزارش ها با استفاده از برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی و بدون درج جزئیات بیشتر از تولید ناخالص داخلی، حاکی از این بود که تولید داخلی در سال ۱۳۹۰ نسبت به مقدار آن در سال ۱۳۸۹، با سه درصد رشد مواجه بوده است. آخرین مورد از گزارش های سه ماهه بانک مرکزی که در گذشته به طور مرتب منتشر می شد و اکنون مدتی است به روز نشده، آمارهای اقتصادی در سه ماهه سوم از سال ۱۳۹۰ را اعلام می کند. درخصوص میزان تولید و رشد اقتصادی کشور در سال ۹۱ آماری از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام نشده است. اگرچه گزارش مرکز پژوهش ها نرخ رشد اقتصاد ایران در سال جاری را ۰.۳۶ پیش بینی کرده، گزارش های بین المللی رشد اقتصادی کشور در این سال را کمی پایین تر از صفر تخمین زده اند. گفتنی است صندوق بین المللی پول نیز که همه ساله آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی کشورهای مختلف را گزارش می دهد، رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۳۹۰ به مقدار ۲.۵درصد اعلام کرده است. نشریه اکونومیست که همه ساله چشم انداز اقتصاد جهانی را پیش بینی می کند، در تازه ترین برآورد خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۳ را به میزان منفی ۱.۱ درصد پیش بینی و اعلام کرده است. با توجه به این برآورد به نظر می رسد روند کاهشی در رشد اقتصادی ایران در سال آینده نیز کماکان تداوم داشته باشد.