به گزارش پارس، سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفت وگو با فارس، با اشاره به طرح جدید دولت برای تک نرخی کردن ارز اظهار داشت: بانک مرکزی اواخر سال گذشته با دعوت از برخی کارشناسان، پیرامون بازار ارز به بحث و گفت وگو پرداختند.

وی افزود: کارشناسان در آن جلسه عنوان کردند که ارز باید تک نرخی شود، زیرا در شرایط فعلی رانت و فساد در بازار ارز ایجاد شده و احتمال ایجاد مشکلات شدید برای دولت را به وجود می آورد، به همین دلیل بهتر است بازار ارز تک نرخی شود.

این کارشناس اقتصادی  گفت: در آن جلسه سؤال شد که یکسان سازی نرخ ارز باید به شکلی صورت گیرد؟ که گفتیم کسانی که مشمول تخفیف یا یارانه می شوند مشخص  شده و به آنها ارز با قیمت آزاد پرداخت  شود، همچنین  مابه التفاوت آن را به صورت تخفیف مالیاتی، تخفیف در سود بانکی و روش های دیگر بازپرداخت شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات زیادی برای گیرندگان ارز مبادله ای و مرجع وجود دارد و حتی برخی تولیدکنندگان نمی توانند ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، اما در صورت تک نرخی شدن ارز، همه تقاضاها با یک نرخ پوشش داده شده و تقاضای کاذب وجود نخواهد داشت.

حسینی هاشمی با بیان اینکه  برای تعیین قیمت ارز واحد باید مرکزی برای تعیین روزانه قیمت  واحد و شناور  ارز  وجود داشته  و  آن را اعلام  کند تا نرخ دومی در بازار ایجاد نشود، گفت:   به عنوان مثال، رویترز در ساعت ۱۱ به وقت تهران نرخ ارزها را مشخص می کند و همه بازار با آن نرخ خود را تطبیق می دهند و آن نرخ تا پایان روز معتبر است.

وی در پاسخ به این سؤال که یارانه از محل مابه التفاوت نرخ ارز باید به چه  بخش هایی پرداخت شود، گفت: باید بررسی کرد که چه بخش ها و چه کسانی مشمول یارانه می شوند؛ دولت باید اولویت خود را در پرداخت ارز برای بخش های مختلف  صنعت و  کشاورزی را مشخص  کند.

این اقتصاددان  ادامه داد: همه کسانی که مشمول این یارانه می شوند، یکبار یا دو بار در سال میزان استفاده از ارز هزینه های خود را به بانک مرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار می کنند و دولت می تواند متناسب با آن، یارانه بپردازد.

به گفته وی، در این روش محل استفاده ارز کاملاً مشخص می شود، اما در روش فعلی مشخص نیست که گیرنده ارز در چه محلی آنها را مصرف می کند؛ در صورتی که ارز قیمت واقعی فروخته شود، امکان تشخیص محل استفاده ارز وجود خواهد داشت و دولت می تواند یارانه به بخش مورد نیاز بپردازد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هم اکنون در کشور چین، یارانه به صادرکنندگان پرداخت می شود به طوری که در مقابل ارائه  گواهی صادراتی، هزینه های صدور کالا به تاجران  به عنوان  یارانه پرداخت  می شود.

وی تأکید کرد: با این روش، کسانی که ارز را برای نیازهای واقعی خود مصرف کرده اند شناسایی شده و تقاضا در بازار واقعی می شود.

حسینی  هاشمی  در پاسخ به این سؤال که در صورت تک نرخی شدن ارز، آیا روند قیمت ارز در بازار آزاد نزولی خواهد شد؟ گفت: در صورتی که دولت بخواهد ارز را تک نرخی کند، باید همه منابع ارزی به قیمت آزاد عرضه شده و با این اقدام متوسط قیمت ارز کاهش خواهد یافت، البته همه این مسائل در گرو ثبات و نظم در عرضه ارز به بازار است.

وی افزود: قیمت، شاخص عرضه و تقاضا را تعیین می کند و با تک نرخی شدن ارز اهرم  مدیریت عرضه و تقاضا در اختیار دولت قرار می گیرد و متوسط قیمت آن از متوسط قیمت فعلی ارز در بازار آزاد پایین تر  می آید که تداوم آن منوط به وجود نظم و انضباط در پرداخت ارز به بازار است.

این کارشناس اقتصادی  در پاسخ به این سؤال که آیا پرداخت یارانه به تولید از محل مابه التفاوت ارز ضروری است؟ گفت: در صورتی که قیمت ارز بیش از شاخص برابری قدرت خرید باشد، موجب کاهش حجم صادرات و افزایش واردات خواهد شد و این مساله افزایش بیکاری و تورم  را در پی خواهد داشت.

وی افزود: پرداخت یارانه از محل مابه التفاوت نرخ ارز برای حفظ اشتغال و تولید بسیار ضروری است، زیرا وجود قدرت خرید و تقاضا موجب رونق تولید خواهد شد.

این اقتصاددان با اشاره به وجود چند نرخ در بازار، گفت: هم اکنون باید  برای متقاضیان ارز سازوکاری وجود داشته باشد تا تقاضای واقعی شناسایی شود و حتی میزان ارز درخواست متقاضی باید بررسی شود، که این فرایند طولانی است، اما در صورتی که نرخ ارز یک عدد باشد، به هر متقاضی به قیمت واقعی ارز فروخته می شود، بنابراین ارز تقاضای کاذبی نخواهد داشت و همه تقاضاها واقعی است.

به گفته وی تک نرخی شدن ارز، سود سرمایه گذاری در بازار ارز را از بین خواهد برد، اما هم اکنون با توجه به فاصله قیمتی ارز مبادله ای و بازار آزاد، سود فراوانی برای دریافت کنندگان ارز مبادله ای وجود دارد.

حسینی هاشمی  در پاسخ به این سؤال که آیا تورمی از این ناحیه به اقتصاد وارد نخواهد شد؟ گفت: برای کالاهایی که ارز مرجع دریافت می کرده اند و یا برخی کالاهای وارد شده و تولیدشده با ارز مبادله ای، دچار افزایش قیمت می شوند، اما بسیاری از کالاها هم اکنون با ارز آزاد وارد  شده که در صورت کاهش قیمت ارز در بازار آزاد حتی امکان کاهش قیمت آنها وجود دارد.

وی تصریح کرد: از طرفی دیگر، با توجه به افزایش درآمد دولت از محل فروش ارز، تورم ناشی از کسری بودجه از بین  رفته و تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را تا حدودی پوشش می دهد؛ به نظر می رسد در مجموع این اقدام تأثیر چندانی بر تورم نداشته باشد، اما در تورم بخشی تأثیر خواهد داشت.