به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، غلامعلی میرزائی منفرد  دبیر هیات داوری بورس خبر داد: سال گذشته، ۶۲ پرونده به هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد که برای ۵۲ پرونده رأی قطعی صادر شده است. غلامعلی میرزایی منفرد با بیان مطلب بالا گفت: از ابتدای تأسیس هیأت داوری در سال ۱۳۸۵ تا کنون ۲۹۹ پرونده به این هیأت رسیده که در ۶۱۱ جلسه مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص ۱۷۴ پرونده نیز رأی صادر و مابقی پرونده ها یا در کمیته سازش به سازش منتهی شده یا به کانون کارگزاران برای گذراندن فرایند سازش ارجاع شده اند.

مسئول دبیرخانه هیأت داوری گفت: امسال، تعداد ۶۲ پرونده به هیأت داوری وارد شد، که در این مدت هیات داوری ۸۶ جلسه برگزار و در خصوص ۵۲ پرونده رأی « قطعی» و « لازم الاجرا» صادر کرده است.

پرونده ها به تفکیک فصل

میرزایی منفرد با بیان اینکه در بهار سال گذشته ۱۶ پرونده، در تابستان ۲۵ پرونده، در پاییز ۱۲ پرونده و در زمستان ۹ پرونده به هیأت داوری ارسال شد، گفت: در سال ۸۵، تعداد پرونده های وارده به این هیات ۱۷ پرونده بود که طی ۴۴ جلسه هیات داوری برای ۹ پرونده رأی نهایی صادر شده است.

وی اظهار داشت: در سال ۸۶ تعداد پرونده های وارده ۵۶ پرونده بود که ۴۷ مورد آن در کمیته سازش به سازش ختم و در مورد ۱۲ پرونده نیز در جلسات هیأت داوری رأی صادر شد.

دبیر هیأت داوری، تصریح کرد: کل پرونده های وارده در سال ۸۷ تعداد ۲۲ پرونده بود که از این میان، در مورد ۱۴ پرونده تصمیم گیری شد.

وی ادامه داد: در سال ۸۸ تعداد ۱۲ پرونده، در سال ۸۹ تعداد ۳۳ پرونده و در سال ۹۰ تعداد ۷۴ پرونده به هیأت داوری ارسال شده است.

میرزایی در خصوص پرونده های در دست بررسی گفت: هم اکنون ۴۷ پرونده درحال رسیدگی برای صدور رأی نهایی در هیأت داوری قرار دارد.

خروجی آراء

وی افزود: از میان آراء صادره برای ۵۲ پرونده ای که هیأت داوری در سال ۹۱ مورد رسیدگی قضایی قرار داد، در خصوص ۱۱ پرونده، رأی به محکومیت خواندگان صادر شد.

میرزایی با بیان اینکه سه پرونده دارای گزارش اصلاحی بود، ادامه داد: در ۲۱ مورد، حکم به رد دعوای خواهان صادر و در یک مورد نیز قرار عدم صلاحیت صادر شد.

دبیر هیأت داوری گفت: در مورد ۹ پرونده هم به دلیل استرداد دادخواست، قرار ابطال دادخواست صادر شد.