به گزارش پارس، ابوالقاسم شمس جامخانه در گفت وگو با ایسنا، از عرضه مجدد سهام هلدینگ خلیج فارس خبر داد و گفت: با تصمیم مسئولان مقرر شد ۵ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در روز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه جهت کشف قیمت در بورس تهران عرضه شود.

 

وی با بیان اینکه عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس در فروردین به اطلاعات جدیدی نیاز ندارد، گفت: هلدینگ خلیج فارس بزرگ ترین شرکت بورسی و بزرگ ترین شرکت اصل چهل و چهاری است که با ۱۵ شرکت پتروشیمی واگذار می شود.

 

معاون سازمان خصوصی سازی در مورد قیمت گذاری سهام این شرکت و ارزیابی سازمان از قیمت سهام این شرکت گفت: در عرضه قبلی هلدینگ خلیج فارس که در روز ۲۸ اسفند ماه انجام شد سازمان خصوصی سازی با قیمت پیشنهادی خریدار به توافق نرسید و معامله انجام نشد این در حالی است که سازمان خصوصی سازی هیچ گاه متقاضیان را اجبار به خرید نمی کند و قیمت در روز عرضه تعیین می شود.

۵ درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس به رغم مخالفت سهامداران در آخرین روز معاملاتی سال گذشته در بورس تهران عرضه شد که تفاوت فاحش قیمت خریدار با قیمت فروشنده مانع از به فروش رسیدن سهام این شرکت و ناکامی در عرضه بزرگ ترین شرکت اصل چهل و چهاری شد.