به گزارش پارس، فاطمه آقامیری کارشناس اقتصادی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران ، با اشاره به نقش کلیدی اقتصاد مقاومتی در حماسه اقتصادی، گفت: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و اجرای طرح های عمرانی، با مشارکت بخش دولتی از مولفه های کلیدی اقتصاد مقاومتی است.


وی گفت: بررسی آمارها نشان می دهد، سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت از ۴۹.۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به ۳۹.۵ درصد کاهش یافته است.
این در حالی است که سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای نیز از ۶۵ درصد در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به ۷۶ درصد در لایحه بودجه سال آینده بهبود یافته است.


این کارشناس به نقش اجرای طرح های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی در تقویت اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت های ملی و فنی بخش خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی از طریق قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی، سبب کنترل منابع سرمایه گذاران این بخش شده و زمینه را برای حضور سرمایه گذاران خارجی با امنیت کامل در ایران فراهم می کند.


آقامیری مدیریت را لازمه اقتصاد مقاومت محور دانست و گفت: با وجود فراوانی مولفه های اقتصاد مقاومتی، وجود یک مدیریت صحیح در شرایط اقتصادی فعلی، می تواند سبب رشد اقتصادی شود.
وی عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی را اولین گام موفقیت آمیز اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: با تقویت این دو مولفه می توان زمینه را برای مولفه های دیگر هم فراهم کرد.
آقامیری خاطرنشان کرد: در سال حماسه اقتصادی، توجه به تئوری اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه را برای تحولات کلیدی اقتصادی با مشارکت مردم در جامعه فراهم آورد.