به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، ر کود منطقه یورو، رشد ضعیف آمریکا، کاهش شتاب رشد برخی از اعضای بریکس (چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی) ، ناآرامی های اجتماعی و اشتباه های بزرگ سیاسی. در عین حال، در سویه درخشان ِاین بحث نیز دلایل متعددی برای خوش بینی به بهبود اقتصاد جهان در ۲۰۱۳ وجود دارند: آمریکا در پرتگاه مالی فرو نیفتاد، فرصت های شغلی در این کشور در حال احیا شدن هستند و چین نیز در حال به دست آوردن شتاب رشد سال های گذشته خود است.


از آنجا که بزرگ ترین و در عین حال پیشرفته ترین اقتصادهای جهان هنوز به طور کامل از بحران سال ۲۰۰۸ رهایی نیافته اند، وضعیت اقتصاد جهان به ویژه در سال میلادی پیش رو، سوالات متعددی را برانگیخته است. با وجود تمام نشانه های مثبت و منفی، پیش بینی اقتصاد جهان اما کار آسانی به نظر نمی رسد. این سوال که « آیا وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال ۲۰۱۲ بهتر خواهد بود؟ » موضوع محوری یکی از بحث های مکتوب کارشناسان و میهمانان نشریه اکونومیست است. در پرونده پیش رو، ترجمه مطالب طرح شده در دورهای اول و دوم این بحث ارائه شده است.