به گزارش خبرنگار اقتصادی پارس، تولید رانا در حال حاضر در شرکت ایران خودرو متوقف شده و کارگران آن بین خطوط مختلف تولید به خصوص خط تولید ۲۰۶ تقسیم شده اند.

شنیده شده که ایران خودرو بیشتر کارگران را به خط تولید ۲۰۶ منتقل کرده است در حالی که سال گذشته خط تولید سمند پذیرای کارگران بود.

ایران خودرو در خرداد سال گذشته بیش از ۲۳ هزار دستگاه خودرو رانا پیش فروش کرد که تا پایان بهمن ماه حدود ۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه آن را تحویل داد.

گفته شده، خط تولید رانا به مدت سه ماه در دست تعمیر خواهد بود بنابراین، سرنوشت ۱۴ هزار خریدار رانا که یک سال پیش اقدام به پیش خرید خودرو کرده اند مشخص نیست.

ایران خودرو متعهد شده است که براساس نرخ سود معینی به مبالغ دریافت شده بابت پیش خرید رانا سود بپردازد این در حالی است که از زمان پیش خرید خودرو تا کنون قیمت این محصول ۲ برابر شده است.

در زمان پیش فروش رانا ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شد که پس از مدتی قیمت آن به ۲۱ میلیون تومان ارتقاع یافته و در حال حاضر ۲۹.۵ میلیون تومان به مشتریان تحویل داده می شود.