به گزارش پارس به نقل از ایسنا،دی ماه امسال تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو با کاهش 71.7 درصدی از 8577 دستگاه در دی ماه 1393 به 2430 دستگاه کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا با رشد 3.7 درصدی از 4452 دستگاه در دی 1393 به 4616 دستگاه افزایش یافت.

دی ماه امسال تولید انواع وانت در دیار خودرو با کاهش صد درصدی از 11 دستگاه در دی 1393 به صفر رسید.

در این مدت تولید انواع وانت در گروه بهمن با رشد 81.3 درصدی از 701 دستگاه در دی 1393 به 1271 دستگاه افزایش یافت.