به گزارش پارس به نقل از ایسنا، نجیب تون رزاق، نخست وزیر مالزی گفت که مالزی پس از کشورهای فرانسه و آمریکا بیشترین میزان سرمایه گذاری را در آفریقا دارد.

وی بازار آفریقا را برای سرمایه گذاران مالزیایی دارای پتانسیل بالایی دانست و تصریح کرد: مالزی از نظر ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آفریقا از چین پیشی گرفته و این در حالی است که سرمایه گذاری مالزی در آفریقا ادامه خواهد داشت.

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که گزارش رویترز از آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهد که مالزی در سال ۲۰۱۱ سومین سرمایه گذار بزرگ در آفریقا بوده است.

بر این اساس فرانسه و آمریکا بزرگترین سرمایه گذاران خارجی در آفریقا بوده و چین و هند نیز پس از مالزی در مکان های بعدی جای گرفته اند.

شرکت های پتروناس و Sime Darbu بزرگترین سرمایه گذاران مالزیایی در آفریقا هستند.