به گزارش پارس، غلامرضا مهدوی پیش از آغاز پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی که به ادامه دفاعیات بابک زنجانی متهم اصلی این پرونده اختصاص داشت این موضوع را به خبرنگاران اعلام کرد.

به گزارش تسنیم، پنجمین جلسه محاکمه بابک زنجانی راس ساعت 9 صبح با حضور متهم اصلی پرونده، و کلای سازمان‌های شاکی و وکلای متهم و همچنین بستگان متهم در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.