به گزارش پارس به نقل از تسنیم، در ۶ ماه ابتدایی سال جاری هندوانه، گلابی هندی، پاپایا، انگور و کشمش، موز، آناناس میوه‌های هستند که به مسیر قانونی گمرک به کشور آمده اند این درحالی است که وزات جهاد کشاورزی تنها برای واردات ۴ محصول گرمسیری موز، انبه، نارگیل و آناناس که یا در کشور تولد نمی‌شود یا تولید آنها کم است اجازه واردات داده و برای آنها ثبت سفارش می‌کند.

بر اساس آمار گمرک در میان داده های گمرکی تعرفه های واردات میوه های دیده می شود که ورود برخی از آنها حتی عجیب است به طوری که در میان میوه های که به صورت قانونی به کشور وارد شده است، شاهد ورود هندوانه و انگور هستیم که میزان تولید آنها درسال جاری به حدی زیاد است که به قول معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی اشک باغدارن را در آورده است.

همچنین به غیر از انگور و هندوانه، محصولاتی نظیر پاپایا،گلابی هندی و کشمش نیز خارج از چهارچوب میوه های مجاز وارد کشور شده است که دراین زمینه مسولان سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت باید پاسخگو باشد که این محصولات برچه اساسی به کشور آمده اند.

بنا بر داده های رسمی گمرکی میزان واردات موز ۲۹۵ هزار و ۴۷۹ تن به ارزش ۶۶۱ میلیارد تومان، آناناس ۴ هزار و ۹۳۸ تن به ارزش ۱۴ میلیارد تومان، گلابی هندی ۱۲ هزار و ۱۰۱ تن به ارزش ۲۳ میلیارد تومان است.

همچنین میزان ورادات انگور خشک کرده(کشمش) ۱۰ تن به ارزش ۱۲۸ میلیون تن، هندوانه ۱۱۰ تن به ارزش ۷۲ میلیون تومان، انگور تازه ۹ تن به ارزش ۲۲ میلیون تومان، پاپایا یک تن و سایر میوه ها ۱۱۲ تن به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان است.