به گزارش پارس به نقل از مهر، با بیان اینکه شرکت پشتیبانی امور دام به مناسبت ایام محرم سهمیه‌ای از گوشت قرمز و مرغ را برای استان‌های مختلف در نظر گرفته و آن را اعلام کرده است، اظهارداشت: به مناسبت این ایام ۳۰ هزار تن گوشت مرغ و ۳ هزار تن گوشت قرمز بین استان‌های کشور توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این سمهیه اولیه است، اضافه کرد: اگر استانی اعلام کند که سهمیه در نظر گرفته شده برای آن به اتمام رسیده آمادگی توزیع مقدار اضافه در آنجا وجود دارد.

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه سهم هر استان در دریافت گوشت و مرغ دولتی، براساس میزان جمعیت آن تعیین می‌شود، ادامه داد: قیمت مرغ منجمد توزیعی در ایام محرم ۵۱۰۰ تومان و قیمت گوشت قرمز منجمد وارداتی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

والوزی ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی امور را حدود ۱۱۰ هزارتن و ذخایر گوشت قرمز آن را حدود ۸ هزار تن عنوان کرد و درباره میزان خرید تضمینی ذرت از کشاورزان نیز اظهارداشت: تاکنون ۶۵ هزار تن با قیمت حداکثر هرکیلوگرم ۹۶۰ تومان از کشاورزان خریداری شده است.

وی درباره پرداخت مطالبات ذرت‌کاران نیز افزود: فعلا پرداختی در این زمینه انجام نشده و ما به محض دریافت اعتبار مورد نیاز، شروع به پرداخت مطالبات کشاورزان می‌کنیم.