به گزارش پارس، قدس آنلاین نوشت: جالب است بدانید یک مرد چینی با پس از انداز پول خرد هایش که بیش از چهار تن می شود خودرویی ۱۰۷ هزار دلاری خریده است.

این شخص برای پرداخت هزینه اتومبیلی که خریده، مجبور شده یک کامیون کرایه کند تا سکه ها را تا محل فروش خودرو برایش حمل نماید. تازه بعد از این که کامیون سکه ها را به فروشگاه رسانده، ۱۰ نفر برای تخلیه سکه ها به مدت یک ساعت کار کرده اند.

این شخص با اراده چینی ، سکه های خود را در هزار و سیصد بسته مرتب کرده و آن ها را با کاغدهای قهوه ای و با سلیقه فراوان بسته بندی کرده است.کارکنان فروشگاه خودرو در استان لیائونینگ چین ساعت ها زمان صرف کرده اند تا این سکه ها را بشمارند. عکس هایی که از این خرید تاریخی ثبت شده اند، تلی از سکه ها را در فروشگاه نشان می دهند.

بانک های منطقه نیز بیان کرده اند که باید تدابیر ویژه ای برای وارد کردن این حجم سکه به چرخه پولی بیندیشند و فروشگاه خودرو نیز باید برای این کار مبلغی به عنوان هزینه رسیدگی پرداخت کند.