به گزارش پارس به نقل از مهر، این مقام مسئول در دادستانی تهران اعلام کرد: این افراد پرونده های متعددی در موضوع زمین خواری دارند که هم اکنون در حال بررسی است و به زودی مراحل بازپرسی این متهمان آغاز می شود.


وی افزود: در موضوع زمین خواری اقدامات زیادی انجام شده که مهمترین آن بزرگترین زمین خواری در تهران است که کارهای زیادی در این پرونده انجام شده و همچنان اقدامات کارشناسی و قضایی برای آن در حال انجام است.