به گزارش پارس ، نادر قاضی پور در یادداشتی با انتقاد از پخش برنامه‌ای از سوی صدا و سیما با موضوع "اصلاح قانون کار"٬ گفت: شبکه یک سیما در برنامه مناظره با موضوع "اصلاح قانون کار" نمایشی با اهداف از پیش تعیین شده به رویت بینندگان خود رساند که جز تاسف واژه ای محترم تر برای وصف آن نیافتیم. 

متن یادداشت به شرح زیر است:

شبکه یک سیما در روز جمعه (16 آبان) در برنامه مناظره با موضوع "اصلاح قانون کار" نمایشی با اهداف از پیش تعیین شده به رویت بینندگان خود رساند که جز تاسف واژه ای محترم تر برای وصف آن نیافتیم.

حقیقتاً اگر از سوال جهت دار و دارای اشکال نظرسنجی نیز بگذریم از چینش ناهمگون میهمانان مناظره (شما بخوانید مفاهمه) نمی توان مطلبی نگفت.

فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از حضور منتخبین ملت به ویژه نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی در کلیه برنامه های کارشناسی مرتبط استقبال می کند، ولی جای این سوال اساسی وجود دارد که آیا از میان اعضای خبره و مسلط به قانون کار در میان کمیسیون تخصصی اجتماعی و فراکسیون کارگری فردی یافت نشد که حداقل ظاهر مناظره موجه جلوه کند.

جای بسی تاسف است که از فردی در این زمینه رونمایی می کنند که ماهها پیش و در گزارش مستند هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی دریافت چند صد میلیون وجه نقد و کارت هدیه با دستور "عنصر فاسد و متخلف فاقد صلاحیت سازمان تامین اجتماعی" را در پرونده دارد و این در حالی است که نایب رئیس محترم این فراکسیون طی مذاکره تلفنی با مدیر محترم گروه ذیربط شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران تذکرات فوق و مراتب نارضایتی را ابلاغ نموده بودند.

مضحک ترین بخش این شوی تبلیغاتی در ثانیه‌های آخر به وقوع پیوست که مجری برنامه هدف پنهان برنامه ریزان را به منصه ظهور رساند و بدون توجه به نتیجه نظرسنجی خواستار اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان و کارآفرینان و کارگران شد.