به گزارش  پارس به نقل از فارس به نقل از بیزینس اینسایدر، دولت انگلیس قصد دارد تا مجموع معادل 218 میلیون پوند وامی را که در طول جنگ جهانی اول دریافت کرده است، را باز پرداخت کند.


دولت این کشور اعلام کرده است، اگر چه بر اساس قرار داد موجود برای این وام ها، این کشور هیچ تعهدی برای بازپرداخت آنها ندارد، اما به دلیل نرخ سود بالای این وام ها انگلیس قصد دارد، تا آنها را تسویه کند.

این کشور تا کنون بالغ بر 1.27 میلیارد پوند معادل 2 میلیارد دلار به عنوان سود این وام ها هزینه کرده است.

از سوی دیگر دولت انگلیس قصد دارد تا وام هایی را که در سال 1720 و در زمان جنگ با ناپلئون بناپارت دریافت کرده را نیز بازپرداخت کند