به گزارش پارس به نقل از تسنیم، ناصر سراج در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل بازرسی سمنان افزود:در یکی از این زمین خواری ها فردی درباره یکی از اتوبانهای تهران که 10 سال است اتوبان شده با تهیه گزارش و ادعای شکایت مبنی بر اینکه مالک اتوبان بوده خواستار دریافت هزار و470 میلیارد ریال درمرحله اول شده است.

وی گفت :فردی در سال 1333 دردفتر اسناد ثبت شماره ای زده حالا وکیل معلوم الحالی وراث آن فرد را برای گرفتن خسارت به این رقم تحریک کرده و حتی در کارشناسی رسمی دادگستری که با تقاضای آنها انجام شده است 5 هزار میلیارد ریال برآورد قیمت شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اینگونه افراد باند هستند و به یک مورد اکتفا نمی کنند.

وی گفت: کار بازرسی این نیست که سراغ قالپاق دزدها برود و به مدیران سازمان بازرسی تاکید شده که به دنبال گلوگاه و سرچشمه های فساد باشند .

سراج  افزود :وظیفه سازمان بازرسی در اینگونه موارد اینست که دولت را آگاه کند عده ای ازخدا بی خبر می خواهند با این شیوه ها اراضی دولتی را به یغما ببرند.

وی از ورود سازمان بازرسی به مساله برگزاری مناقصه و مزایده های دولتی در فضای سایبر هم خبر داد و گفت : پارسال  با کنترل 20هزار مناقصه ومزایده دولتی بیش از هفت هزار مورد اشکال کشف و باعث شد معامله ابطال یا تصحیح شود .