به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: بارندگی‌ها در استان تهران جدی نبوده است و اگر شرایطی بارندگی به همین منوال پیش رود در آذر ماه دچار مشکل خواهیم شد.


وی افزود: طی یک ماه آینده با چنین شرایطی منابع آبی تکاپوی استان را نخواهد داد.

ارتقایی تصریح کرد: در این صورت باید با اقداماتی نظیر کاهش فشار شبکه مصرف آب را به تعادل برسانیم.

وی افزود: در حال حاضر منابع آبی پشت سدها در مرز ذخایر استراتژیک هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اظهار داشت: طی دو ماه اخیر از ظرفیت مرده سد لار استفاده کردیم.

ارتقایی گفت: از پنج سد استان تهران تنها لار به ظرفیت مرده خود رسیده و سد لتیان نیز در مرز این شرایط قرار دارد.