به گزارش پارس به نقل از «پرشین خودرو»، گروه تحقیق پایش در گزارشی "نسبت تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به کل تسهیلات" در 26 بانک داخلی را بررسی کرد و نتایج بدست آمده را می توانید در نمودار پیوست ملاحظه کنید.

download