به گزارش پارس به قنل از تسنیم، در حالی که به گفته وزیر نیرو، معاونان وی و مسئولان صنعت آب کشور، میزان ذخیره آب در پشت سدهای کشور نسبت به سال گذشته و متوسط سالهای قبل، بسیار کمتر است و کاهش بیش از 30 درصدی در مجموع ذخیره روان آبهای کشور داریم، طبق گزارش های رسمی مجموعه وزارت نیرو، تولید برق از نیروگاههای برق‌آبی ایران 9.4 درصد رشد داشته است.این به معنای تخلیه بیشتر آب در زمانی است که آب کمتری نسبت به سالهای گذشته پشت سدها داریم.

از سوی دیگر مجموعه سدهایی که توسط شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در دست بهره برداری است با رشد 21 درصدی تولید انرژی برق‌آبی بیش از سدهای دیگر با تخلیه آب ذخیره سازی شده مواجه شده اند. در حالی که این سدها در مجموعه مهمترین سدهای کشور برای ذخیره آب کشت پاییزه بوده و در پایین دست آنها بخش گسترده ای از اراضی تولید غلات ایران وجود دارد.

در میان این سدها مجموعه سدهای کارون، نقشی حیاتی در ذخیره آب شرب و کشاورزی مرکز و جنوب  غرب کشور بر عهده دارند اما تولید برق از سدهای کارون، کارون 3 و کارون 4 نیز رشد 11 درصدی نسبت به سالهای قبل داشته و این به معنای رهاسازی بیشتر آب برای تولید برق است.

پیگیری خبرنگار تسنیم از کارگاه سد کارون 4 حاکی از این است که از ابتدای اردیبهشت تا نیمه تیرماه، یک میلیارد و 19 میلیون مترمکعب از آب ذخیره شده پشت این سد با گذر از نیروگاه سد با تولید برق، رهاسازی شده است که با توجه به ظرفیت 2.3 میلیارد مترمکعبی ذخیره آب پشت این سد، کارون 4 حدود نیمی از آب خود را از دست داده است.