به گزارش پایگاه خبری تحلیلی « پارس» ، احسان خاندوزی پژوهشگر اقتصادی در صفحه اجتماعی خود نوشت:
 
دو ماه پیش اتاق بازرگانی تهران کتابی را با نظارت دکتر مسعود نیلی منتشر کرد که در ۷۰۰ صفحه خلاصه یک طرح مطالعاتی وسیع را بیان می کرد. نام کتاب « تحلیل عوامل تاثیر گذار بر عملکرد میان مدت اقتصاد ایران» است، اگر خواستید اصل تحلیل را ببینید کافی است به صفحات ۷۰ تا ۱۹۰ نگاهی بیندازید.

ظاهر کتاب بسیار شبیه برنامه نویسی برای یک کاندیدای ریاست جمهوری است زیرا در انتها تلاش کرده طی بازه ۹۵-۱۳۹۲ با زمان بندی سالانه سیاستهای مشخص پولی و مالی و ارزی و انرژی و غیره ارائه دهد.

در ص ۱۴۷ کتاب، تحلیل نیلی آن است که طرح هدفمندکردن یارانه ها یک طرح خوب با رویکرد اجرای بد بود، زیرا اقتصاد سیاسی دولت قبل آن را به سمت بهره مندی گروه های پایین درآمدی و توزیع نقدی وسیع سوق داده بود… چند صفحه بعد ایشان فارغ از توزیع نقدی و با کمک مدلهای کمی، اثرات اقتصادی فاز نخست هدفمندی بر دولت و بر بنگاه ها و بر خانوارها را نامطلوب ارزیابی می کند!

وی نشان می دهد درآمد حقیقی خانوارهای روستایی و پردآمد شهری در اثر این طرح کاهش یافته است، یعنی حتی گروه های هدف دولت هم به طور خالص منتفع نشدند…

باید دید مشاور عالی آقای روحانی که به طور غیررسمی مسئول طرح هدفمندی در دولت کنونی است، چقدر جسارت دارد مدل توزیعی متفاوت و کم ضررتری را نسبت به آنچه خود منتقد بود، در پیش گیرد…