به گزارش پارس به نقل از پول نیوز، بانک مرکزی در گزارشی متوسط قیمت فروش سکه و ارز در بهمن ماه سال ۹۲ را منتشر کرد.

در این ماه متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم به ۸۸۷ هزار و ۸۸۶ تومان تومان و با طرح جدید به ۸۸۹ هزار و ۵۰۷ تومان رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲.۰ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۳۸.۷ درصد و ۳۹.۵ درصد کاهش نشان می دهد.

*یازده ماه اول سال ۱۳۹۲

در یازده ماه اول سال ۱۳۹۲ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم یک میلیون و ۵۳ هزار و ۲۲۰ تومان و با طرح جدید یک میلیون و ۶۸ هزار و ۱۹۸ تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۶.۷ درصد و ۸.۵ درصد افزایش یافته است.

*متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو (اسکناس) در بازار آزاد شهر تهران

در ماه گزارش شده، متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۲۹۵۰۶ ریال و ۴۰۲۱۳ ریال بود که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰.۸ درصد و ۱.۱ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال ۱۳۹۱ به ترتیب ۲۰.۲ درصد و ۱۹.۱ درصد کاهش داشته است.

*یازده ماه اول سال ۱۳۹۲

در یازده ماه اول سال ۱۳۹۲ متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۳۱۹۷۹ ریال و ۴۲۷۱۶ ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲۷.۰ درصد و ۳۰.۶ درصد افزایش داشته است.