به گزارش پارس به نقل از بلومبرگ، بهای جهانی هر سه فلز گرانبها و نفت با کاهش مواجه شد.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا هشت دلار و ۸۸ سنت سقوط کرده و به قیمت ۱۳۳۱ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

بهای هر اونس نقره نیز ۲۶ سنت کاهش یافته و برابر ۲۰ دلار و ۶۷ سنت داد و ستد شد.

همچنین هر اونس پلاتین نیز ۱۳ دلار و ۵۰ سنت کاهش یافته و به قیمت ۱۴۶۹ دلار خرید و فروش شد.

بر همین اساس، هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش ۸۴ سنتی به قیمت ۱۰۸ دلار و ۱۶ سنت در هر بشکه داد و ستد شد.

بهای هر بشکه نفت آمریکا موسوم به وست تگزارش اینترمدیت نیز ۸۲ سنت کاهش یافته و معادل ۱۰۸ دلار و ۱۶ سنت در هر بشکه معامله شد