به گزارش پارس به نقل از مهر، سید جواد تقوی در سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان کشور به نوعی مصرف کننده به شمار می آیند و بنابراین حمایت از تولیدکننده همان حمایت از مصرف کننده است، البته حلقه وصل تولیدکننده و مصرف کننده، ایفای حق توامان این دو گروه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال توسعه فضای رقابتی برای حمایت از حقوق مصرف کننده است، البته این حقوق حد و مرز ندارد و امروز نیازمندی های جامعه با سالهای گذشته تطابق ندارد و مصرف کننده نیز به تناسب، مطالبات جدیدی را مطرح می کند و طبیعتا حوزه اقتصادی و فعالان آن باید پاسخگوی این مطالبات باشند.

وی تصریح کرد: امیدواری این است که روزی واحدی به عنوان بنگاه اقتصادی، همه ملاحظات حقوق مصرف کننده را در نظر داشته باشد، این در حالی است که هر آنچه که مطالبه می کند، حق با او است. در بخش خدمات پس از فروش بنگاهها تلاش های زیادی را انجام می دهند، اما خدمات قبل و فروش و پس از فروش را دنبال کرده و تمامی مطالبات مصرف کننده را مدنظر قرار خواهیم داد.

به گفته تقوی، بیش از ۱۰۰ بنگاه حامی حقوق مصرف کننده معرفی می شوند که ۳۸ واحد موفق به دریافت تندیس و ۷۰ واحد نیز گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده دریافت می کنند.

همچنین محمد جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز در این مراسم گفت: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده، برنامه های زیربنایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده دارد که با بهره گیری از دیدگاههای دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت اجرای آن تلاش می کند.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که حمایت مصرف کننده بدون حمایت از تولیدکنندگان امکان پذیر نیست.

به گفته جعفری، اگر تمایلات مصرف کنندگان ایرانی بر مبنای مطالبه کیفیت برتر پیگیری شود، بزرگترین کمک به تولیدکنندگان صورت می گیرد؛ چراکه اگر مصرف کننده با آرامش، حقوق خود را مطالبه و بر کیفیت اصرار ورزد، تولیدکننده نیز در صدد افزایش کیفیت محصول برمی آید و پدیده رقابت سالم شکل می گیرد.