به گزارش پارس به نقل از مهر، در این جلسه ۲۱ درخواست دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون، پس از بررسی های لازم در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان دبیرخانه شورای اقتصاد، نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند، مطرح شده و از سوی اعضا مورد رسیدگی قرار گرفت.

وزارتخانه های نیرو، نفت، کشور، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و دانشگاه تهران ارائه دهنده درخواست مطرح شده در جلسه بودند که ۱۷ مورد از درخواست های این دستگاه ها پس از بررسی به تصویب اکثریت اعضا رسید و رسیدگی نهایی به ۴ مورد از درخواست های مطروحه نیز به جلسه آینده موکول شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد جلسات شورای اقتصاد پس از این به صورت دو هفته یکبار برگزار شود.