به گزارش پارس به نقل از فارس، آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد، در ۱۱ ماه سال جاری ۱۱ هزار و ۱۰۰ تن میگو از ایران به کشورهای دیگر صادر شده که نسبت به سال گذشته رشد ۱۵۰ درصدی داشته است.

همچنین براساس این گزارش، ۴۳ تن شیر و خامه با چربی یک درصد، ۵۵۰۶ تن شیر و خامه با چربی یک تا ۶ درصد، ۲۰ هزار و ۳۹۳ تن شیر و خامه با چربی بین ۶ تا ۱۰ درصد، ۴۵۴ تن شیرخشک اطفال و ۶۷۱ تن شیرخشک اطفال در بسته بندی های یک کیلوگرمی و چربی ۱.۵ درصد، ۱۲۵ تن شیر و خامه جامد با چربی ۱.۵ درصد، ۱۵۰۹ تن شیر و خامه تغلیظ شده، ۱۷۹۵ تن شیر و خامه تغلیظ شده شیرین شده، ۱۵ تن ماست مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار و ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ تن ماست معمولی به کشورهای دیگر صادر شده است. در این میان رشد شیر و خامه افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

براساس این گزارش، از ابتدای امسال ۱۹۸ تن کشک، ۲۳۹ تن پنیر رنده شده و ۳۳ هزار تن سایر انواع پنیر به کشورهای دیگر صادر شده است.

*صادرات ۳۴۵ تن عسل در سال جاری

همچنین در ۱۱ ماه نخست سال جاری ۳۴۵ تن عسل طبیعی به ارزش ۱۰.۵ میلیون دلار کشور صادرات داشته که نسبت به سال گذشته رشد ۲۲.۵ درصدی داشته است.

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی است در ۱۱ ماه سال جاری ۱۴۴ تن گل رز به ارزش ۵۴۶ هزار دلار به کشورهای دیگر صادر شده است که در مقایسه با سال قبل رشد ۵۹۰ درصدی از نظر ارزشی و ۹۶۵ درصد از نظر وزنی داشته است.

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد، در ۱۱ ماه سال جاری ۱۳ تن بادام هندی، ۲۱۵ تن بادام با پوست، ۲۴۲۱ تن بادام بدون پوست، ۲۶۵ تن فندق با پوست و ۶ تن فندق بدون پوست به کشورهای دیگر صادر شده که رشد ۷۲ درصدی داشته است.

*کاهش صادرات انواع پسته نسبت به سال گذشته

در این میان انواع پسته خندان به وزن ۷۵ هزار و ۵۸۰ تن به ارزش ۶۱۸ میلیون دلار صادر شده که نسبت به سال قبل از آن کاهش ۲۰ درصدی داشته است. صادرات انواع پسته دهان بسته نیز به وزن ۱۴۱۳۹ تن بوده که نیست به سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.

صادرات مغز پسته بدون پوست دوم نیز به وزن یک هزار و ۷۴۳ تن به ارزش ۴۰.۴ میلیون دلار بوده که رشد ۱.۸ درصدی را تجربه کرده است.

صادرات سایر انواع پسته نیز به وزن ۱۱۱ تن به ارزش ۷۲۱ هزار دلار بوده است.

*ایران ۳۲۵۷ تن موز صادر کرد

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی است ایران در ۱۱ ماه نخست سال ۳۲۰۷ تن موز سبز تازه یا خشک کرده به ارزش ۲.۵ میلیون دلار صادر کرده که نسبت به سال قبل از آن با رشد ۵۶۸۲ درصدی همراه بوده است. صادرات غیر از موز سبز نیز به وزن ۵۰ تن بوده است.

صادرات خرمای ایران در ۱۱ ماه نخست سال جاری ۱۲۸۸۲ تن از نوع استعمران و خرمای کبکاب به وزن ۱۱۲۵۸ تن بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب با ۱۳ درصد کاهش و ۳۲ درصد افزایش همراه بوده است.

میزای صادرات خرمای پیارم ۱۱۱۲ تن، خرمای مضافتی ۴۰۸۶۱ تن، خرمای شاهانی ۱۱۳۳۸ تن، خرمای زاهدی ۱۶۰۷۶ تن و سایر انواع خرما ۳۳۴۷۷ تن بوده است.

*رشد ۸۷۹ درصدی صادرات زعفران در بسته های بیش از ۳۰ گرمی

آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد صادرات زعفران آماده برای خرده فروشی در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم ۶.۳ تن به ارزش ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بوده که نسبت به سال گذشته با کاهش ۵۳ درصدی همراه بوده است.

صادرات انوع پودر زعفران نیز در بسته بندی کمتر از ۱۰ گرم ۰.۳ تن به ارزش ۵۸۳ هزار و ۲۴۴ تن بوده که با کاهش ۹۰ درصدی همراه بوده است.

صادرات انواع زعفران در بسته بندی ۱۰ تا ۳۰ گرمی نیز به وزن ۶۹.۶ تن و به ارزش ۱.۲ میلیون دلار بوده که ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

صادرات انواع پودر زعفران در بسته ۱۰ تا ۳۰ گرمی نیز با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم ۲.۷ تن رسیده است، اما در این میان صادرات زعفران در بسته بندی بیش از ۳۰ گرم با رشد ۸۷۹ درصدی به ۳۲ تن رسیده است.