به گزارش پارس به نقل از افکارنیوز، نحوه توزیع سبد کالا و تشکیل صف برای آن هرچند دور از شان مردم ایران بود اما تشکیل صف برای آن به نوعی قابل توجیه است.

اما تشکیل صف برای پرداخت مالیات به دولت بسیار جالبتر به نظر می رسد!


تصویر زیر که امروز شنبه ۱۰ اسفند توسط یکی از خوانندگان افکارنیوز ارسال شده است نشان می دهد، طبق سیستم نوبت دهی اداره مالیاتی غرب تهران، مراجعه کننده باید ۲۰ ساعت در صف منتظر بماند!