به گزارش پارس به نقل از مهر، ابراهیم شوشتری با بیان اینکه پروازهای انجام شده در همه بخش های داخلی، عبوری و بین المللی با رشد روبرو بوده است، اظهار داشت: در این ماه نشست و برخاست پرواز های داخلی با ۳۳/۱۱، بخش بین المللی با ۸/۲۷ و در بخش عبوری ۸/۱۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه ها، افزود: در بخش داخلی ۱۳ هزار و ۶۲۳ سورتی پرواز، در بخش بین المللی پنج هزار و ۸۷۳ سورتی پرواز و در بخش عبوری نیز ۱۶ هزار و ۱۲۸ پرواز انجام شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آمار مذکور در بخش داخلی نسبت به ماه گذشته با افزایش ۷۳۸ سورتی پرواز روبرو بوده است. براساس این گزارش پروازهای خارجی ۲۰۷ سورتی افزایش و پروازهای عبوری ۸۰۱ مورد کاهش نسبت به ماه گذشته داشته است.