به گزارش پارس به نقل از تسنیم، احمد نعمت بخش در مورد سوخت پاک به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: بنزین پاک از بنزین یورو ۲ بهتر است ولی به پای یورو ۴ نمی رسد.

وی با تأکید بر اینکه بنزین پاک نسبت به بنزین قبلی به خودروهای یورو ۴ کمتر آسیب می رساند، افزود: بنزن و سلفور این بنزین نسبت به بنزین یورو ۴ بیشتر است اما اکتان آن کمتر است.

دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: امیدواریم وزارت نفت با تلاش بیشتر سعی در تولید و توزیع سراسری بنزین یورو ۴ نماید.