به گزارش پارس به نقل از تسنیم، بیژن نامدار زنگنه اظهار داشت: تحریم هایی که وجود دارد اینطور نیست که صنعت نفت ایران را منزوی کرده باشد بلکه صنعت نفت ما به روند توسعه ای خود با تحریم یا بدون تحریم ادامه می دهد.

وی افزود: فراهم کردن شرایط تجارت آزاد که مورد تأکید تمامی سازمان ها و نهادهای بین المللی است با رفع تمامی تحریم ها محقق می شود اما باید توجه داشت که این تحریم هایی که وجود دارد تنها سخت کردن شرایط برای شرکت های ایرانی نبوده بلکه فعالیت آزاد تجاری شرکت های غربی را نیز محدود کرده است.

وزیر نفت با اشاره به تمایل شرکت های غربی برای همکاری با صنعت نفت ایران گفت: این تحریم های خودساخته غرب با جذاب تر شدن مدل های قراردادی نفت ایران کم می شود و به نوعی مدل های جدید قراردادی نفت به برداشتن تحریم کمک می کند.