به گزارش پارس به نقل از مشرق، بهمن حاجعلی، در پاسخ به اینکه آیا کسانی که این دوره سبد کالا دریافت کردند دور بعدی هم سبد کالا دریافت می کنند؟ گفت: آن دسته از سرپرستان خانوار که در این دوره از توزیع سبد کالا مشمول شده اند در دور بعدی نیز جز مشمولین خواهند بود.
 
  وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا بازنگری در جامعه هدف کارگران صورت خواهد گرفت؟ گفت: کلیه کارگران مشمول قانون کار در دور بعدی سبد کالا دریافت می کنند.
 
  حاجعلی تاکید کرد: آن دسته از مشمولینی که این دوره سبد کالا دریافت نکرده اند در دور بعدی هر دو سبد را به صورت یکجا دریافت خواهند کرد.
 
مدیر اجرایی طرح سبد کالایی با تاکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی برای کالای این سبد کالایی وجود ندارد، اظهار داشت: مردم می توانند در مهلت ۱۵ روزه به فروشگاه های زنجیره ای مراجعه کرده و سبد کالا دریافت کنند. در صورت نیاز این بازه ۱۵ روزه قابل تمدید است.