به گزارش پارس به نقل از ایسنا, آرش فراز اظهار کرد: طرح واپسگرایانه استاد شاگردی در قالب دستورالعمل مهارت آموزی به روش استاد شاگردی نوین شهریور سال ۹۱ در ۱۴ ماده از سوی وزیر وقت کار برای اجرا به سازمانهای مرتبط ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس این طرح که مورد استقبال شدید کارفرمایان کارگاههای کوچک و متوسط واقع شده کارفرمایان مجاز هستند که نیروهای بیکار و جویندگان کار را بدون در نظر گرفتن شرط سنی تا مدت دو سال در کارگاه خود تحت عنوان شاگرد به کار بگمارند.

فراز ادامه داد: این دستورالعمل تصریح می کند که در مدت کارآموزی هیچ مبلغی به عنوان دستمزد و حقوق به کارآموز (شاگرد) تعلق نمی گیرد و شاگرد و کار او در این کارگاه مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نخواهد بود.

به گفته دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در این دستورالعمل تاکید شده است که کارفرما پس از پایان دوره کارآموزی تعهدی در جذب شاگرد در کارگاه خود ندارد.

این فعال کارگری با اشاره به فصل پنجم قانون کار و تاکید ماده ۱۱۲ آن بر اهمیت مساله آموزش نیروی کار، اشتغال و حقوق و تکالیف مربوطه، اظهار کرد: در دستورالعمل ۱۹ ماده ای آن به طور ویژه شرایط کارآموز، کارآموزی توام با کار و حقوق و تکالیف کارآموز و کارفرما طی دوره کارآموزی مشخص و مقرر شده تا به منظور نظارت بر حسن اجرای این مصوبات و تعیین حداقل مزد کارآموزی هر سال شورایی در سازمان فنی و حرفه ای کشور تشکیل شود که برابر این دستورالعمل کارفرما موظف به بیمه کردن کارآموز است و در صورت استخدام کارآموز، پس از پایان دوره مدت زمان کارآموزی جزو سنوات خدمت او محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه شهریورماه سال گذشته وزیر وقت کار دستورالعمل آموزش به روش استاد شاگردی نوین را در ۱۴ ماده برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد که به واسطه آن دهها هزار نفر در قالب این طرح به طور مجانی و بدون پوشش بیمه ای به خدمت کارگاههای تولیدی و خدماتی درآمدند و به جهت آموزشی بودن این شیوه نیز هیچ مبلغی تحت عنوان حقوق و دستمزد از سوی استاد (کارفرما) به شاگرد (کارآموز) داده نمی شود.

دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران معتقد است که بیکاری و بحران موجود در بازار کار بسیاری از جویندگان کار را به امید اشتغال پس از کارآموزی وادار به پذیرش این طرح کرده در حالی که این طرح عملا قانون کار را معلق و بهره کشی و استثمار نیروی کار را قانونی کرده است.

فراز در پایان ضمن مخالفت با اجرای طرح استاد شاگردی نوین، از وزارت کار و نمایندگان مجلس خواست تا در راستای صیانت از نیروی کار و حفظ کرامت انسانی که مورد تاکید وزیر کار است با ابطال این طرح، مانع از سوء استفاده و بهره کشی نیروی کار و جوانان جویای کار شوند.