به گزارش سراج24؛ امنیت غذایی کشور یکی از ضرورتهای مهم کشور است که از لحاظ استراتژیک اهمیت فوق العاده ای دارد. و تامین سلامتی مردم، اشتغالزایی، رونق اقتصادی و عدم وابستگی به کشورهای دیگر را در بر دارد. 

 کشاورزی نیازمند تامین زیرساختهای بسیاری از جمله آب، خاک مساعد، هوای مطلوب، نیروی انسانی، ابزار آلات و... است تا محصولات کشاورزی مرغوب تولید و در اختیار مردم قرار گیرند. 

از بین زیرساختهای کشاورزی، آب و خاک اهمیتی ویژه دارند و برای تامین و نگهداشت این دو باید تلاشی مضاعف داشت، طرحهای آبخیزداری که طی سالهای اخیر از سوی دستگاههای مرتبط با این دو حوزه انجام می گیرد از مناسبترین روشهای حفاظت از سفره های آب زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک هستند. 

با اجرای طرحهای آبخیزداری منابع آب زیرزمینی که با خشکسالی های اخیر و بهره برداری بیش از حد از آب خشک شده بودند دوباره احیا می شود و فرسایش خاک را می کاهد. 

بنابراین ضروری است دستگاه های مرتبط با این امر از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در این زمینه اقدامات گسترده و مکمل داشته باشند تا ثمره اقدامات آنان در حوزه های مختلف مانند کشاورزی مشاهده شود.

در این خصوص با یکی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی گفتگو کردیم. محمدعلی جوادی قائم مقام قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت کشاورزی در خصوص اهمیت آبخیزداری اظهار داشت: آب یکی از حیاتی ترین موضوعات در وزارت جهاد کشاورزی است که باید به درستی از آن استفاده شده و با کمترین هدررفت به دست کشاورز برسد. 

قائم مقام قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت کشاورزی بیان داشت: قرارگاه تحول، نوآوری و پیشرفت کشاورزی با رویکرد اجرای طرح های تحولی در وزارت جهاد کشاورزی، پیگیری لازم جهت انعقاد قراردادهای آبخیزداری و احیای قنوات را انجام داده است که با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و با مشارکت مردمی و نیروهای بسیج در 31 استان کشور طی مدت کوتاه و با حجم کاری بالا انجام پذیرد. 

جوادی با اشاره به برخی از مزایای اجرای طرح های مذکور عنوان داشت: در این طرح 10 هزار رشته قنات احیا شده و حدود 13 هزار استخر تامین آب و بالغ بر 36 هزار کیلومتر کانال و بسترهای انتقال آب ایجاد می شود. همچنین در ۲۰ میلیون هکتار اراضی کشور عملیات آبخیزداری اجرا می شود. 

عضو هیئت مدیره موسسه جهاد توسعه با تاکید بر اینکه گام اول در آبرسانی به کشاورز، اجرای صحیح عملیات آبخیزداری است، تشریح کرد: در کشور حدود 90 میلیون هکتار زمین به اجرای عملیات آبخیزداری نیاز دارند و در قراردادهای منعقد شده با قرارگاه امام حسن(ع) در حدود 20 میلیون هکتار از این اراضی عملیات آبخیزداری در مدت سه سال اجرا می شود.

وی افزود: آبخیزداری از دو جهت دارای اهمیت است اول آنکه اجرای آبخیزداری در حوضه آبخیز  موجب پرآبی سفره های زیرزمینی می شود و در وهله بعد منجر به جلوگیری از ایجاد سیل و فرسایش خاک می گردد.

مهندس جوادی به طرح «مولد کشاورزی» به عنوان یکی از قراردادهای منعقد شده با  قرارگاه امام حسن(ع) اشاره کرد و گفت: این طرح رویکرد جدیدی از اشتغال و کشاورزی است که می توان در کنار سکونت، اشتغالِ اقتصادیِ کشاورزی را نیز ایجاد کرد و آقای مخبر معاون رئیس جمهور نیز تکلیف اجرای فاز اول این طرح را با ایجاد پنج شهر مولد به دستگاههای مربوطه محول کرده است.