به گزارش سراج24؛ حجت الاسلام سرلک در گفتگویی، گفت: مسمومیت دختران سرزمین مان در برخی مدارس جنایت جنگی است.

مسیح علی‌نژاد اخیرا در توئیتر به این موضوع اشاره کرده است و از برخی مجموعه ها درخواست داشته تا مساله مدارس دخترانه را پیگیری کنند اما بیگانگان این مساله را باور نکردند.

مشخص است که شبکه های صهیونیستی و منافقین در این گونه اقدامات دست دارند.

ما سابقه ترورهای مختلفی توسط  منافقین را داشتیم که به هیچ کسی رحم نمی کردند.