سران ارشد عربستان سعودی به مناسبت سالگرد «روز پیروزی» (اشاره به پایان جنگ جهانی دوم) پیام‌های تبریک جداگانه خود را برای رئیس جمهور روسیه ارسال کردند.

ولی عهد عربستان و پوتین

سوال جنجالی منصوریان از خبرنگار عربستانی!

مقامات سعودی در پیام‌های خود برای پوتین آرزوی موفقیت کردند.