خبری در برخی کانال های خبری از اعتراض محمد باقر قالیباف علیه محمد مخبر در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مجلس منتشر شده اطلاع ما از منابع آگاه بر نادرست بودن این ادعا خبر می دهد.

مجلس شورای اسلامی

عکس دیده نشده از رهبر انقلاب در مجلس شورای اسلامی

خانه ملت با تاکید مجدد بر نادرست بودن ادعای مطرح شده ادامه داد: در نشست‌های شورای هماهنگی اقتصادی اختلاف سلیقه‌های کارشناسی و اجرایی بر سر پیگیری مسائل مردم امری طبیعی است اما همانطور که رییس مجلس در نطق امروز مجلس تاکید کرد نتیجه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی اجماع دولت و مجلس و هماهنگی کامل سران قوا در چگونگی هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی بوده است.

این خبرگزاری اضافه کرد: دولت به عنوان متولی که بار سنگین اجرا را بر عهده دارد  و مجلس به عنوان ریل گذار و ناظر، با همدلی و هماهنگی در ایجاد آرامش معیشتی برای سفره مردم تلاش خواهند کرد.

توضیحات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضات اقتصادی مردم