صادق الحسینی» سخنگوی محور دیالی حشدالشعبی روز سه شنبه در گفت و گویی مطبوعاتی با اعلام این خبر، تصریح کرد: تک تیراندازی یکی از ابزارهای داعش در حمله به اهداف امنیتی و شهروندان در دیالی شده است زیرا داعش برای پرهیز از تلفات خود از رویارویی مستقیم پرهیز می کند. در ادامه گزارش کامل حشدالشعبی در این باره را مشاهده می نمایید.

حشدالشعبی

چگونه بسیج در عراق رسمی شد؟/ منبع قدرت حشدالشعبی مرجعیت و نه مجلس عراق

الحسینی افزود: الحشد الشعبی گردانی را مختص و متخصص در پیگرد تک تیراندازان داعش تروریستی تشکیل داده است؛ یگانی خبره و ویژه که از همه میدان ها تجربیات گرانبهایی دارد.

این سخنگوی حشدالشعبی ادامه داد: گردان مذکور در مناطق مشخصی با ماموریت اصلی تعقیب و شکار تک تیراندازان داعش مستقر خواهد شد.

استان دیالی در ماه های اخیر شاهد افزایش قابل توجه عملیات های تک تیراندازان داعشی است و به گفته ناظران میدانی، ۶۰ درصد اقدامات تروریستی داعش به وسیله تک تیراندازان با حمله به اهداف مختلف شهروندی، نیروهای امنیتی و یا هدف قرار دادن و مختل کردن دوربین های حرارتی انجام می شود.

چرا گروه‌های مهم الحشدالشعبی سلاح خود را به دولت عراق تحویل دادند؟