نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرخ مالیات خودروهای لوکس را تعیین کردند.

مالیات خودروهای لوکس

طرح جامع مالیاتی چیست؟

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند (ر) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ درباره مالیات خودروهای لوکس را تصویب کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ر) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از ۱۰میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه خودرو به شرح زیر می باشند:

۱- تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰میلیارد ریال یک درصد .

۲- تا مبلغ ۳۰ میلیارد نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال ۲ درصد.

۳- تا مبلغ۴۵ میلیارد نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال ۳ درصد.

۴- نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال ۴ درصد.

مالیات حق تمبر چگونه محاسبه می‌شود؟