دکتر حریرچی در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در گرگان گفت: بزودی مشکلات استخدامی پرستارانی که در بخش کرونا خدمت کرده باشند با هر سابقه کاری برطرف و این پرستاران استخدام می شوند.

وی همچنین افزود: این روزها میزان مرگ و میر 50درصد در مقایسه با اسفند و فروردین افزایش پیدا کرده که علت اصلی آن کاهش ترس مردم و تغییر رفتار اجتماعی است.

وی از مردم خواست مراودات اجتماعی را به حداقل برسانند و حداکثر فعالیتهای اقتصای و اشتغال خود را با حداقل تعامل اجتماعی انجام دهند.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه حداقل تا یک سال آینده واکسنی در سطح عموم نخواهیم داشت گفت: در خوش بینانه ترین حالت اولین واکسنی که ادعا شده دی ماه در صورت موفقیت صد در صدی در اجتماع آزاد خواهد شد اما برای استفاده عموم مردم حداقل یک سال دیگر زمان نیاز دارد.