سید ناصر موسوی لارگانی در تذکری با استناد به ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس خطاب به محسن زنگنه بیان کرد: آقای زنگنه در نطق خود لفظی  به کار بردند که حقیقتا شایسته نیست چنین مطالبی از تریبون مجلس خطاب به نمایندگان مطرح شود. ایشان مجلس دهم را بی کفایت خواندند و بی کفایتی مجلس دهم توهین بزرگی به نمایندگان مجلس دهم است.

وی در ادامه اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس دهم در مجلس یازدهم حضور دارند و به کار بردن این لفظ برای مجلس دهم غیر قابل قبول است. شاید مجلس دهم در یک قانون مشخص یا برخی از نظارت‌ها کوتاهی کرده باشد اما باید صراحتا به این نکته اشاره شود این که ما لفظ کلی به کار ببریم و مجلس که امام بزرگوار آن را عصاره فضایل ملت خواندند این گونه مورد خطاب قرار دهیم امری ناشایست است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس یازدهم تصریح کرد: بنده خود نیز انتقاداتی به عملکرد مجلس دهم دارم اما این که کلیت مجلس دهم را زیر سوال ببریم اشتباه است.  در مجلس دهم نمایندگان انقلابی حضور داشته و کارهای بزرگی انجام شده است این شایسته نیست که ما این مجلس دهم را بی کفایت بخوانیم.