به نقل از پایگاه خبری هیل، این یادداشت داخلی مورخ روز پنجشنبه، خطاب به چاد وولف، سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا بود که قصد داشت به پورتلند سفر کند تا از نزدیک شاهد وضعیت معترضان و مقام های فدرال باشد. در این سند، فهرستی از ساختمان های فدرال و افسرانی که برای مراقب از آنها مستقر شدند، ذکر شده است.

علاوه بر این، سند مذکور تاکید می کند: اگر ماموران فدرال بخواهند در دیگر شهرهای آمریکا که شاهد ناآرامی هستند، مستقر شوند و اگر این نوع واکنش قرار است امری عادی به شمار برود، آموزش های ویژه و تجهیزات استاندارد باید برای آژانس های مرتبط مستقر شوند.

افشای این سند وزارت امنیت داخلی آمریکا در شرایطی است که تنش ها میان نیروهای امنیتی و معترضان از زمان کشته شدن جورج فلوید بالا گرفته است. فلوید از شهروندان سیاهپوست آمریکایی بود که اواخر مه در زمانی که در بازداشت پلیس مینیاپولیس قرار داشت، با فشار زانوی افسری سفیدپوست خفه شد. اعتراضات در پورتلند بیش از یک ماه است ادامه دارد و هر از گاهی به اموال فدرال خسارت وارد شده است.

این اقدامات موجب شد تا سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا افسران فدرال را برای حفاظت از ساختمان ها به آنجا اعزام کند. دونالد ترامپ ماه ژوئن با صدور یک دستور اجرایی از دولت فدرال خواست تا از بناهای فدرال در سراسر این کشور محافظت کند و همین عامل اقداماتی در ایالت اورگان شد.

سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه معترضان را "اوباش خشن" توصیف کرد و این در حالیست که اعتراضات آن روز کاملا مسالمت آمیز گزارش شده است. حضور افسران فدرال در اورگان با واکنش منفی قانونگذاران آمریکایی مواجه شد.