اعتضاد علیزاده با اشاره به اینکه بحث افزایش قیمت نان در کرمانشاه از ماه رمضان تاکنون مطرح بوده، افزود: در این مدت قرار بود پیشنهاد افزایش قیمت ما چکش کاری و نهایی شود، اما متاسفانه در نهایت مسئولین ارشد استان با افزایش قیمت مخالفت کردند.

وی افزود: ما پیشنهاد داده بودیم نرخ نان حدود 43 درصد افزایش یابد که بر اساس افزایشی که در قیمت نان استان‌های همجوار ما رخ داده، رقم منطقی است.

رئیس اتحادیه خبازان کرمانشاه با بیان اینکه همین افزایش 43 درصدی قیمت نان نیز هزینه‌های خبازی‌ها را پوشش نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: هم اکنون خبازی‌ها با حدود 100 درصد افزایش هزینه‌های مختلف نسبت به سال قبل مواجهند.

وی با بیان اینکه اکنون دو سال است در کرمانشاه افزایش قیمت نان نداشته ایم، گفت: با ادامه این روند با تعطیلی نانوایی‌های شهر مواجه خواهیم بود، زیرا دیگر از پس هزینه‌های خود برنمی‌آیند.

علیزاده با اشاره به اینکه گران نشدن نان شرایط را برای کارگران نانوایی‌ها نیز سخت کرده، افزود: تا زمانی که نان گران نشود، نانوایان هم امکان بالا بردن دستمزد کارگران خود را ندارند.