دکتر هوشنگ طالبی، رئیس این دانشگاه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تشریح فعالیت‌های آموزش عالی استان اصفهان در سال ۱۳۹۹ پرداخت و اظهار کرد: استان اصفهان مفتخر به برخورداری از چندین دانشگاه بزرگ و تاثیرگذار کشور است و دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان جز ۱۰ دانشگاه برتر کشور و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز جز پنج دانشگاه برتر علوم پزشکی کشور هستند که سالانه تعداد زیادی از دانشجویان نخبه و سرآمد را پذیرش می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد و دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان به عنوان دو واحد جامع و بزرگ دانشگاه‌های آزاد کشور مطرح هستند و راه‌اندازی ناحیه نوآوری و فناوری دانشگاه اصفهان با مشارکت معاونت علمی ریاست جمهوری و حضور ۳۴ موسسه غیر انتفاعی فعال در استان و همچنین تولید بیش از ۴۵۰۰ مقاله بین‌المللی؛ معادل ۱۰ درصد مقالات سالیانه کشور از دیگر دستاوردهای دانشگاه‌های استان در سال جاری است.

بنا بر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، طالبی در ادامه به موانع و مشکلات موجود در دانشگاه‌های استان اشاره کرد و افزود: عدم اختصاص اعتبارات عمرانی تملک دارایی برای توسعه فضای کالبدی دانشگاه‌ها، توسعه و ایجاد مراکز جدید آموزش عالی بدون توجه به توازن در حفظ منابع دانشگاه‌های بزرگ، افزایش هزینه انسانی و مالی دانشگاه‌ها با توجه به رشد تورم و افزایش قیمت ارز به خصوص در بخش تامین تجهیزات و مواد اولیه آزمایشگاهی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص با ریشه عوامل اقتصادی، کمبود در تامین زیرساخت‌های مورد نیاز فناوری اطلاعات و ارتباطات در رویکرد استفاده از آموزش‌های الکترونیک و غیرحضوری، تحت تاثیر قرارگرفتن پروژه‌های عمرانی متاثر از شرایط اقتصادی، کاهش درآمدهای اختصاصی به دلیل شیوع کرونا و کاهش طرح‌های تحقیقاتی و عدم قطعیت در میزان و زمان تخصیص مصوب و تحقق تخصیص‌ها، بخشی از موانع و مشکلات موجود در دانشگاه‌های استان است که باید به آن توجه ویژه کرد.