سرهنگ پاسدار دکتر میکائیل پور محبت، معاون درمان بهداری سپاه عاشورا از ابتدای شیوع بیماری کرونا در بیمارستان محلاتی و مجموعه های بهداشتی درمانی سپاه در تبریز مشغول خدمت رسانی بود و در نهایت در همین راه جان خود را از دست داد.

پیکر این شهید بزرگوار مدافع سلامت دیروز در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز با رعایت دستورالعملهای بهداشتی به خاک سپرده شد.