علیرضا زالی، فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا در شهر تهران، در جشنواره تقدیر از فرشتگان مهر و شهدای سلامت، گفت: امروز به مناسبت پاسداشت رشادت‌های غیورانه مدافعان سلامت جمع شده ایم. امیدواریم با همت مردم و دعای پاک آنها، ظفرقندانه در جشن پایان کرونا شرکت کنیم. روزی که زیاد هم دیر نخواهد بود.

زالی ادامه داد: آمار موفق ما به دلیل همت سترگ سفید پوشان بود. امروز پزشکان، بهیاران، نیرو‌های خدماتی بیمارستان‌ها و همکاران ما در بخش‌های ستادی، بهورزان و مراقبین سلامت پاسداران جامعه بودند. استان تهران بیشترین میزان ارائه خدمات بستری و انجام آزمایشات را کسب کرده است. معدل خدمات ما بالاتر و بسیار وصف ناشدنی است. این امار علیرغم حجم زیاد بیماران و افرادی بود که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کردند.

وی اشاره کرد: مرگ و میر بیماران در تهران ۱.۶ بود و آمار بهبودیافتگان ما ۸۸.۷ بود. نفس مقایسه این آمار‌ها با آمار‌های جهانی شگفتی کار همکاران ما را نشان می‌دهد. ما کار بزرگی را در فاز غربالگری دوم انجام دادیم. ۱۲۸ پروژه بالینی در سطح بین المللی و در سقف بضاعت علمی در حال انجام است. این نشان دهنده بضاعت و توانمندی ایران است.

زالی بیان کرد: اتفاقات بزرگ در کشور افتاد. بروز همبستگی اجتماعی آحاد جامعه را دیدیم. در تهران طراحی هم بستگی نیاز به در نظر گرفتن چند صد خرده نهاد داشت. این مهم محقق شد و ما هم بستگی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی را دیدیم و نقش آفرینی این همبستگی مبرهن بود.

وی اشاره کرد: از حمایت پدرانه و حکیمانه مقام معظم رهبری نمی‌توان گذشت. ایشان در شروع بحران پنجره‌ای باز کردند و با کادر پزشکی صحبت کردند. این حمایت در بیست سال گذشته کم نظیر بود. همچنین وزیر بهداشت که سه ماه است مشغول به کار متداوم است.