غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در این باره اظهار کرد: پرونده کشف یک دستگاه موتور سیکلت 1300 سی سی هوندا قاچاق که توسط مامورین نیروی انتظامی کشف شده بود، به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.

وی گفت: شعبه مذکور پس از رسیدگی به این پرونده  و احراز تخلف، حکم به ضبط موتور سیکلت کشف شده به نفع دولت صادر و متهم پرونده را به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی برای نگهداری کالای قاچاق محکوم کرد.