گزارشهای تحلیلی مختلف که در نهادهای سیاست گذاری کشور انجام شده است نشان میدهد،  با توجه به اینکه،  تورم از ناحیه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر دهک اول ناشی می‌شود این دهک فشار مضاعفی را نسبت به دهک دهم حس میکند زیرا دهک اول به طور متوسط 43,3 درصد از کل مخارج مصرفی خود را به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها اختصاص داده در حالی که دهک دهم تنها 17.2 درصد از مخارج خود را صرف این گروه می‌نماید.

سازمان برنامه و بودجه در این خصوص معتقد است، هر افزایشی در قیمت این گروه فشاری مضاعف بر دهک‌های پایین است. بالا بودن تورم می‌تواند سهم خوراکی‌ها را در سبد مخارج دهک‌های پایین افزایش داده و فقر غذایی بیشتری ایجاد نماید.

یادآوری می‌شود رشد نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال 1398 در مقایسه با سال گذشته 30 درصد افزایش داشته باشد که در میان مدت می‌تواند یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها باشد.

بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه خواستار اجرای سریع تر برنامه های ضد تورم مثل عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی شده است.

سوالی که وجود دارد این است که چرا در ماههای اخیر چنین اقداماتی انجام شده است. این درحالی است که در یکی دو ماه اخیر وعده هایی در خصوص انجام این اقدامات داده شده است. از سوی دیگر ماه گذشته شاهد کاهش نرخ سود  بودیم که بلافاصه شاهد اثر گذاری نا مطلوب آن بر برخی بازارها بودیم.